Scroll

Werkbordessen RET Rotterdam

Voor de onderhoudswerkzaamheden wilde RET nieuwe werkbordessen. Deze bordessen moesten worden opgehangen aan de bestaande dakconstructie. Door een ander ingenieursbureau was hiervoor een constructief ontwerp gemaakt. In opdracht van staalconstructiebedrijf Tiggelovend-Kok heb ik een alternatief ontwerp gemaakt. Dit ontwerp was geoptimaliseerd, stijver en minder belastend voor de bestaande dakconstructie. Daarnaast heb ik de uitvoeringsberekeningen en detaillering verzorgd.